ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διακοπή Νερού

Λόγω εργασιών στο δίκτυο υδατροπρομήθειας, θα διακοπεί η παροχή νερού την

Κυριακή 09/04/2017 από τις 09:00 μ.μ. μέχρι την Μ. Δευτέρα 10/04/2017 στις 13:00 μ.μ.

Από την διακοπή νερού επηρεάζονται οι πιο κάτω οδοί:

  • Οδός Γεωργίου Φινοπούλλου
  • Οδός Φανερωμένης

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Δευτεράς