Αιμοδοσία Ιούνιος 2023

ΤΡΙΤΗ 13/06/2023
6:30 Μ.Μ. – 9:30 Μ.Μ
.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ