Αιμοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΑ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
6:30 – 8:30 ΜΜ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΟΣΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΕΘΑΝΑΝ